Koppjord, jordart (siltjord) i de eldste, høyere terrasser langs Glomma i Solør, trolig dannet ved bunnfelling i nesten stillestående vann. Den har lett for å fryse opp så overflaten blir bulket («koppet»).