Lapprose, dvergbusk i lyngfamilien. 3–10 cm høy, med små, brede, læraktige blad som er brunprikkede på undersiden. Blomstene er rødfiolette, ca. 2 cm i diameter. Lapprosen er en art med bisentrisk utbredelse. Den vokser på kalkrike bergarter i fjellet, dels fra Jotunheimen og nordvestover mot kysten, dels i Nord-Norge opp til 1600 meter over havet.