Reinforsen, fall i Ranelva i Rana kommune, Nordland, like nedenfor elvemøtet mellom Langvassåga (se Langvatnet) og Ranelva. En 480 m lang laksetrapp, hvorav 350 m i tunnel (Europas lengste laksetunnel), med 90 hvilebassenger, er bygd forbi Reinforsen. Fossen er oppdemmet for å sikre vanntilførselen til Langvatn kraftstasjon; høydeforskjellen mellom damtoppen og elva nedenfor fossen er rundt 31 meter.