Bjøllåga, elv i Saltdal og Rana kommuner, Nordland, renner gjennom BjøllådalenSaltfjellet. Bjøllågas øverste kilde er Ørvatnet på vestsiden av Ørfjellet (1751 moh.) i Saltdal kommune. Herfra renner bekk til Nordre Bjøllåvatnet (706 moh.), se Bjøllåvatn. Også en rekke andre, mindre bekker samles i dette vannet, og herfra renner Bjøllåga sørover og passerer grensen til Rana før den danner Søre Bjøllåvatnet (632 moh.). Bjøllåga munner ut i Ranelva ved Bjøllånes i Dunderlandsdalen. Bjøllådalen er ubebodd.