Anik, navn på tre serier kanadiske geostasjonære kommunikasjonssatellitter skutt opp for og operert av Telesat Canada. Første oppskytning 1972.