Kungliga Musikaliska akademien, akademi i Stockholm, grunnlagt 1771. Har til oppgave å «vårda och främja tonkonsten» og skal bl.a. utdele belønninger og gi forslag om utdeling av statens komponiststipendier.