Keiserkonserten, populær betegnelse på Ludwig van Beethovens klaverkonsert nr. 5 i Ess-dur komponert i Wien 1809. Uroppført i Leipzig 1810. Beethoven urfremførte selv sine fire første klaverkonserter, men nå var døvheten kommet for langt til at han kunne være solist. Det er ikke kjent hvem som gav konserten dens tilnavn, heller ikke når dette skjedde.