Hovedstad i sjeikdømmet Abu Dhabi, og midlertidig hovedstad i Forente arabiske emirater; 540 000 innb. (2000). Ligger på en liten øy i den Persiske bukt. Har siden 1960-årene gjennomgått en rask modernisering og vekst. Lettindustri, oljeraffineri ved Umm an-Nar (1976). Norsk ambassade. Internasjonal lufthavn.