Luksus, overdådighet; forbruk ut over det rimelige og nødvendige.