#Primstav

Primstav

Anne-Lise Reinsfelt/Norsk folkemuseum. CC BY SA 2.0

Primstav er en evigvarende kalender av tre som var i vanlig bruk i Norge. Hakk og symboler i primstaven betegner faste datoer som kan relateres til en moderne kalender. Hver dag markeres med et innskåret hakk eller en strek, og hver sjuende dag har en ekstra markering. Helligdager og merkedager skiller seg ut med spesielle symboler. Primstavens viktigste funksjon var å holde orden på tidsregningen innenfor året, når man vet når året begynner, og om det er skuddår. Primstaven snus til sommersiden 14. april og vintersiden 14. oktober.

vinternatt

Vinternatt eller vinterdag, som i Norge var datofestet til 14. oktober, innledet vinterhalvåret. I den kirkelige kalenderen er dagen viet minnet om pave Calixtus 1. Han skal ha dødd på denne dagen ...