#Fly under andre verdenskrig

Andre verdenskrig var på mange måter en luftkrig. I alle de store kampområdene (Europa, Nord-Afrika og Stillehavet) var luftherredømme en avgjørende faktor bak det endelige utfallet av krigen. Den tyske Blitzkrieg (‘lynkrig’) var basert på et intimt samarbeid mellom fly og panserstyrker. Under The Battle of Britain møtte den tyske luftoffensiven britiske fly som, til tross for tallmessig underlegenhet, hindret tyskerne i fra å oppnå luftherredømme over Storbritannia. Amerikanerne satte i gang en kraftig luftoffensiv mot Japan, som kjempet innbitt tilbake og satte inn kamikazefly ('selvmordsfly') mot de store amerikanske krigsskipene. For første gang var bomber sluppet fra stor høyde også avgjørende for kamphandlingene på bakken, for å sette krigsindustrien ut av spill, og for å knekke befolkningens moral. Punktum for andre verdenskrig ble satt av flyene som slapp atombombene over Japan. På denne temasiden har vi samlet rundt 100 av de mest ikoniske av flyene som var i bruk under andre verdenskrig.