Korps og korpsmusikk

Musikkorps er større musikkgrupper eller orkestre normalt bestående av blåsere og slagverk. Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper av musikkorps: brassband, som har ren messingbesetning pluss slagverk, og janitsjarkorps, som foruten messinginstrumenter og slagverk også har treblåsere. Fanfarekorps er en tredje variant som består av messinginstrumenter, saksofoner og slagverk. Hele artikkelen