Korps og korpsmusikk

Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper av musikkorps: brassband, som har ren messingbesetning pluss slagverk, og janitsjarkorps, som foruten messinginstrumenter og slagverk også har treblåsere. Fanfarekorps er en tredje variant som består av messinginstrumenter, saksofoner og slagverk. Fanfarekorpsene har sitt utspring i Nederland, og er en lite brukt ensemblestype i Norge.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ingebjørg Vilhelmsen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 64 artikler: