Buekorps er en spesiell bergensk organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer, og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene. Betegnelsen buekorps viser til armbrøsten som noen buekorpsmedlemmer bærer. Buekorpsene bruker trommer og i noen tilfeller signalhorn.Buekorpsene styres av barna selv, gjennom rådet, som består av sjefen og offiserene. Hele artikkelen

Ny artikkel