Buekorps

Buekorps er en spesiell bergensk organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer, og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene.Buekorpsene styres av barna selv, gjennom rådet, som består av sjefen og offiserene. I noen buekorps velges rådet av alle medlemmene på demokratisk vis; i andre er det tradisjonen som råder, og rådet velges av det forrige rådet. Hele artikkelen

Ny artikkel