Kjøtt er i dagligtale musklene fra et slakt av husdyr eller vilt, slik det selges som mat til mennesker. Kjøttet kan selges både med og uten ben og fett. Kotelett fra svin har for eksempel ben, mens indrefilet av storfe ikke har ben. I Norge er kjøtt fra svin, storfe, sau og kylling de vanligste sorter kjøtt til daglig matlaging, mens kjøtt fra vilt (elg, rådyr, hjort, rein) ofte benyttes til spesielle anledninger. Hele artikkelen