Kjøttkontroll, offentlig kontroll med at produksjon av slaktedyr, slakt og ferskt kjøtt foregår på en slik måte at kravene til helse, kvalitet og hygiene blir ivaretatt i hele produksjonskjeden. I slakteriene skal det også påsees at gjeldende regler om dyrevern og dyrehelse blir overholdt. Kjøttkontrollen i Norge reguleres av lov om kjøttproduksjon av 10. jan. 1997. Forvaltningen av loven og ansvaret for kontrollen er fra 2004 tillagt Mattilsynet i Landbruks- og matdepartementet som ha ansvaret for å samordne den offentlige næringsmiddelkontrollen.

Kontrollen utøves av veterinærer og omfatter alt kjøtt som skal brukes til menneskemat. Kjøtt som er undersøkt og godkjent av Mattilsynet skal påføres et stempelmerke. Ferskt kjøtt som er funnet uegnet til mat eller annen bruk skal kasseres og uskadeliggjøres. Dyr som ved levendedyrkontroll blir funnet uegnet som slaktedyr, kan kreves avlivet og uskadeliggjort, slik at de ikke utgjør noen smittefare for dyr eller mennesker. Import og eksport av ferskt kjøtt er regulert av særskilte bestemmelser. Importør av ferskt kjøtt skal være registrert av departementet. Alle typer slakteribedrifter, kjøle- og fryselagre som driver med kjøttproduksjon, skal være godkjent av departementet og kan bli gjenstand for tilsyn og kontroll. Det samme gjelder all transport av ferskt kjøtt. Det lokale Mattilsynet skal sørge for at en tilsynsveterinær utfører kontrolloppgavene. Se også næringsmidler (lovgivning).

Allerede i oldtiden hadde man enkelte steder visse regler for anvendelse av kjøtt til menneskeføde (rene og urene dyr), men først fra midten av 1800-tallet ble kjøttkontrollen fastere organisert. I Norge ble ordnet kjøttkontroll innført 1893. Denne utviklingen skyldes særlig økende kjennskap til mikroorganismer og sykdommer som med kjøtt kan overføres fra dyr til menneske, de såkalte zoonoser, som bl.a. omfatter miltbrann, tuberkulose, salmonellainfeksjoner, trikiner fra gris, bendelormtinter fra svin og storfe.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.