En stykningsdel er en bit kjøtt med eller uten ben og fett som er skåret ut fra et slakt av dyr. Stykningsdelene fra et slakt har navn i forhold til hvor de er plassert anatomisk på slaktet. Eksempler på slike navn er bibringe, buklist og mørbrad. I Norge følger slakteindustrien et standard mønster for stykning av slakt av de ulike husdyrene. Formålet med å dele et slakt opp i stykningsdeler er at de er forskjellige med hensyn på mørhet, fettinnhold og ben, noe som gjør at de passer best til ulike typer matretter. En slik standard oppdeling av slakt bidrar dermed til at slaktet blir utnyttet på best mulig måte til mat.