Kjøtt fra vilt, vanligst som betegnelse på kjøtt fra drøvtyggere som elg, rein, hjort og rådyr. Viltkjøtt er generelt magert, og har ofte mørkere farge enn storfe- og lammekjøtt. Tidligere har også kjøtt fra hest vært markedsført under betegnelsen dyrekjøtt, gjerne som pålegg/spekemat. I dag (2016) er det svært lite hestekjøtt på det norske markedet.