Generalauditør var før 1900 den øverste militære påtalemyndighet, frem til innføring av den militære rettergangslov. Se generaladvokat.