Forsvarsattaché er en yrkesoffiser knyttet til en ambassade for å holde egne militære myndigheter à jour med den fremmede stats militærvesen. Dette skjer ofte ved at attacheen deltar på foredrag, arrangement satt i stand av vertslandet samt at vedkommende søker å opparbeide uformelle nettverk. Mange land har spesielle attacheer for hær (militærattacheer), marine (marineattacheer) og flyvåpen (luftattacheer).