Tommy er et slanguttrykk for en menig soldat i den britiske hær. Tittelen er en forkortelse av Tommy Atkins, et tilfeldig valgt navn som fra 1815 ble brukt som navneeksempel i militære formularer og av journalister.