Commander er en stabsoffisersgrad i den britiske og amerikanske marinen. Rangen tilsvarer kommandørkaptein i Sjøforsvaret og oberstløytnant i Hæren.