Forbindelsesoffiser er en offiser som opprettholder forbindelsen mellom større militære avdelinger eller mellom allierte styrker fra forskjellige land. Kalles gjerne liaisonoffiser. Benyttes hyppig ved multinasjonale øvelser og alliert trening i Norge.