Troppsbefal er en betegnelse på befal som gjør tjeneste ved oppsatt avdeling (noe som kalles å gjøre troppstjeneste), i motsetning til tjenestegjøring ved stab.