Liaisonoffiser er en offiser som virker som bindeledd mellom styrker av (som oftest) forskjellig nasjonalitet. Offiseren utplasseres gjerne ved andres hovedkvarter for å bedre kommunikasjon.