Stykkjunker var tidligere den høyeste underoffisersgrad i artilleriet, tilsvarende hva fanejunker var i andre av Forsvarets våpenarter.