Fusilier er en tidligere betegnelse på fotfolk utrustet med flintelåsgevær, senere brukt som en term for lett infanteri. Enheter ble opprettet på 1600-tallet i både de franske og britiske armeer. Enkelte avdelinger i disse og andre militærvesen har beholdt navnet i sine titler, eksempelvis The Royal Highland Fusiliers i den britiske hæren.