Er en betegnelse i enkelte lands armeer for den general som fører kommandoen over en divisjon. Vedkommende holder typisk generals eller generalløytnants rang. I Norge hadde sjefen for 6. divisjon generalmajors rang frem til avdelingen ble nedlagt i 2009.