Åremålsbefal, kontraktsbefal som er tilsatt for ett eller flere år med bonus. Korteste kontraktsperiode for oppnåelse av bonus er ett år. Det kan inngås kontrakter på fra ett til tre års varighet av gangen. Samlet tjenestetid som åremålsbefal er 6 år inntil fylte 30 år, for visse personellkategorier 9 år inntil 35 år.