Vollmester, offiser som tilhører Ingeniørvåpenet, teknisk bransje; forvalter og leder vedlikeholdet av områdets eller avdelingens bygg og anlegg. Har vanligvis graden løytnant, kaptein eller major.