Stadshauptmann var i eldre tid sjefen for borgervæpningen i en by. Vedkommende hadde under seg flere offiserer. Ved avskaffingen av borgerbevæpningen i Norge i 1881 gikk tittelen ut av bruk.