Flaggadjutant er en offiser som tjenestgjør som adjutant for sjef for en flåte eller eskadre; kalles også flaggløytnant.