Offisersgrad i den britiske og den amerikanske marinen, mellom Captain og Rear Admiral. I den amerikanske marinen er graden, som tilsvarer Brigadier General, nå avløst av graden Rear Admiral lower half. I den britiske marinen benyttes graden midlertidig for visse stillinger og for beordringens varighet. Tilsvarende gradsnivå i den norske marine er flaggkommandør. I den amerikanske marinen er imidlertid Rear Admiral lower half laveste, enstjerners, flaggoffisersgrad, mens flaggkommandør i Norge er høyeste stabsoffisersgrad. Begge grader rangeres i NATO som OF-6