Arkitektur omhandler design og konstruksjon av strukturer, inkludert bygninger og anlegg, som integreres i landskapet. Det kan være individuelle prosjekter eller en samling av dem, med formål å møte både praktiske og estetiske behov til ulike miljøer. Dette skjer ved å ta hensyn til tilgjengelige ressurser og den aktuelle tekniske ekspertisen. Hele artikkelen

Ny artikkel