Isometrisk tegning er betegnelsen på tegning av en tredimensjonalt gjenstand i to dimensjoner. Isometri er en spesiell form for aksonometri med 120˚ mellom aksene, og hvor gjenstandens mål avsettes med samme målestokk på alle tre akser. En fordel ved isometrisk tegning er at man her kan måle en gjenstands virkelige dimensjoner, men det gir ikke et riktig bilde av dens utseende. Ønsker man det må man benytte en ordinær perspektivtegning.