Vitruvius Britannicus, engelsk arkitekturbokverk utgitt av arkitekten Colen Campbell i tre bind (1715, 1717 og 1725). Hvert bind inneholder 100 raderinger av engelske byggverk fra 1600- og 1700-tallet. Tittelens referanse til den klassisk-romerske arkitekturteoretiker Vitruvius Pollio vitner om utgiverens klassisistiske idealer. To tilleggsbind ble utgitt 1767 og 1771 av James Gandon. En etterfølger, The New Vitruvius Britannicus (2 bd., 1802 og 1808) viser den sene engelske palladianisme.