Asymmetri betyr usymmetri. Uttrykket betegner idag vanligvis en ulik disposisjon av komposisjonselementer, for eksempel arkitekturledd, på hver side av en akse.