Organisk arkitektur, den arkitektur som hevder at en bygnings enkeltdeler skal inngå i en organisk sammenheng slik alle naturens elementer er deler av et hele, og samtidig at bygningen, som en organisme, føyer seg inn i omgivelsene som et naturlig element. Arkitekturen vil derfor til en viss grad måtte anta natur-like former. Selv om det teoretiske grunnlaget for en organisk arkitektur kan føres tilbake til grekernes syn på menneskekroppens proporsjoner som utgangspunktet for bygningskunsten, ansees organisk arkitektur for å være en del av den moderne bevegelsen, og startet med Henry van de Velde og Erich Mendelsohn i Europa, og Frank Lloyd Wright i Amerika. Organisk arkitektur inngår også som element i andre retninger. Innenfor funksjonalismen var bl.a. Hugo Häring talsmann for en arkitektur der bygningene fikk sin form bestemt av det liv de skulle romme.