Megastruktur, i arkitekturen generelle, strukturelle nettverk i stor målestokk beregnet på å kunne romme ulike funksjoner og former. Et særlig godt eksempel er Kenzo Tanges prosjekt for overbygging av Tokyobukta (1960). Ideologien bak dette visjonære prosjektet og andre megastruktur-prosjekter ble videreført i den japanske gruppen kalt metabolister, og finnes også igjen innenfor strukturalistisk arkitektur.