I kunstterminologien brukes tektonisk om formgivning som hviler på en bevisst sammensmelting av de enkelte konstruktive leddene til én helhet. Begrepet er særlig brukt innen arkitekturen. Hvis et slikt særpreg mangleret, kalles dette atektonisk form.