Generell betegnelse på den arkitektur som overdriver interessen for det formmessige på bekostning av det funksjonelle og tekniske.