August Hahr, svensk kunsthistoriker. Professor i Uppsala 1917–33. Han behandlet svensk kunst fra middelalder til 1700-tallet, særlig arkitekturen, i en lang rekke arbeider. Han skrev også monografier over malere som Per Krafft d.e. (1898), David von Krafft (1900) og David K. Ehrenstrahl (1905), og oversiktsverkene Arkitekturen genom tiderna (1926–28) og Svensk arkitektur (1938).