Fotokunst er bruk av fotografi og fotografiske virkemidler som kunstnerisk uttrykk. Til forskjell fra annen billedkunst utføres fotografi tradisjonelt med et mekanisk, optisk apparat (kamera) og ikke for hånd. Fotografisk kunst har i større grad enn mange andre kunstformer vært tett knyttet til den teknologiske utviklingen. I nyere samtidskunst er fotokunst en bred betegnelse som kan omfatte digital teknologi, romlige installasjoner, kryptokunst og andre kunstneriske prosjekter på internett. Hele artikkelen