Oslo, galleri hvis hovedoppgave er formidling av fotografi som personlig og kunstnerisk uttrykksform. Galleriet ble opprettet i 1977, i 1979 organisert som en selvstendig stiftelse med Forbundet Frie Fotografer som største interessent. Foruten utstillingsvirksomheten, drives det også foredrags- og kursvirksomhet. Lokalene rommer ellers et arkiv over norske fotografer, og et fagbibliotek.