FFF, stiftet 1974, fagpolitisk organisasjon til fremme av fotografi som billedkunst, ca. 200 medlemmer (2004), tilsluttet Norges Kunstnerråd. En sentral oppgave har vært å få fotografene likestilt med andre billedkunstnere med hensyn til stipender, utstillingstilbud og utdannelse. Foreningen har også arbeidet for etablering av et offentlig fotografisk museum og for å gjøre norsk fotografi kjent i utlandet. FFF arrangerer Fotografisk Vårutstilling hvert år. Forhandlingsrett i likhet med de andre kunstnerorganisasjonene fra 1976. I 1978 kom den første offentlige innkjøpsordning for norsk samtidsfotografi i stand. FFF arbeidet i 1970-årene for en egen, kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon for fotografi, og i 1979 ble det inngått avtale med stiftelsen Fotogallerieti Oslo. Galleriet ble fotografenes sentrale formidlingsinstitusjon, og ble i 1986 ført opp med bevilgning over statsbudsjettet.