Nils Ørvik, født i Skåtøy, norsk historiker, cand.philol., Ph.D. Forsker ved Forsvarets krigshistoriske avdeling 1951–63, dosent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1963–71. Professor i internasjonal politikk ved Queen's University i Kingston, Ontario (Canada), fra 1973, direktør for Center for International Relations sst. 1975–85. Ørvik utgav bl.a. Norsk militær i Sverige (1951), Sikkerhetspolitikken 1920–38 (2 bd., 1960–61), Alternativer for sikkerhet (1970), Fears and Expectations (1972), Departmental Decisionmaking (sammen med O. Bruaas o.fl., 1972), Sicherheit auf Finnisch (1972), Kampen om Arbeiderpartiet (1977) og Northern Development – Northern Security (1983).