Ottar Hellevik, norsk samfunnsforsker, sønn av A. K. Hellevik. Mag.art. i sosiologi. Forskningsstipendiat ved Institutt for fredsforskning 1969–70. Tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1971; professor i statsvitenskap fra 1986. Forskningsleder ved Markeds- og Mediainstituttet (bistilling) siden 1984. Hellevik har vært bestyrer ved Institutt for statsvitenskap og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har særlig drevet med opinionsforskning og metodeutvikling, og har skrevet de mest brukte metodebøker i sosiologi og statsvitenskap i Norden. Har utgitt bl.a. Stortinget – en sosial elite? (1969, mag.avh.), Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap (1971, 7. utg. 2002), Gallupdemokratiet (1972), Introduction to Causal Analysis (2. utg. 1984), Norske kommunestyrer – plass for kvinner? (1985, med T. Skard), Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap (5. utg. 1991), Sosiologisk metode (2. utg. 1995) og Nordmenn og det gode liv (1996).