Arild Underdal, norsk statsviter, dr.philos. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 1979–84, professor ved BI 1984–86. Fra 1987 professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Prorektor 1993–96; rektor ved Universitetet i Oslo 2002–06. Underdal har særlig vært opptatt av studiet av forhandlinger og internasjonalt samarbeid, særlig innenfor miljø- og ressursforvaltning.