Helge Hveem, norsk statsviter og politiker (V), mag.art. Knyttet til Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1980, professor i internasjonal politikk fra 1992. Har bl.a. utgitt International Relations and World Images (1972), En ny økonomisk verdensordning og Norge (1977), Complex Cooperation (red., 1994), Internasjonalisering og politikk. Norsk utenriksøkonomi i et tilpasningsperspektiv (1994) og Makt og velferd i det globale samfunn. Teorier i internasjonal politisk økonomi (1996).