William Maher Lafferty, amerikansk-norsk statsviter, Ph.D. Dosent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1977–84, professor sst. fra 1985. Leder for Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn (ProSus) ved Universitetet i Oslo fra 2000. Utg. bl.a. Economic Development and the Response of Labor in Scandinavia (1971), Demokrati og demokratisering (1984, med B. Hagtvet), Handbook of Participation in Organization (1993, med E. Rosenstein) og Bærekraftig utvikling: om utviklingens mål og bærekraftens betingelser (red. 1995, med O. Langhelle).