Gaetano Mosca, italiensk statsviter. Senator fra 1919. Professor i Torino 1896–1923, i Roma 1923–33. Han er særlig kjent for sine studier av politiske eliter. Hovedverk Den herskende klasse (1895, senere omarbeidet).